تعلیق شکن ها دسته ای از مواد فعال سطحی هستند که برای کمک به شکستن امولسیون آب در نفت به کار می رود.از مواد تعلیق شکن به طور عمده در فراورش نفت خام که معمولاٌ همراه با مقادیر زیادی آب شور می باشد، استفاده می شود آب ونمک که به واسط حضور آب وامولسیون به همراه نفت هستند باعث خوردگی در فرآیند های پالایشگاهی می گردند.لذا حذف این ترکیبات به کمک مواد تعلیق شکن قبل از انتقال نفت به پالایشگاه ها و همچنین جهت صادرات، لازم می باشد.

 کاربرد:

بیشترین کاربرد آن در نفت خام ، پالایشگاه پتروشیمی،تولید روان کننده ها،نیروگاههای برق مبتنی بر نفت و... می باشد.

ذخیره ونگهداری:

- به دور از شعله، سطوح داغ ومنابع اشتعال گیر

- نگهداری در محلی با تهویه مناسب ودر ظرفی کاملاٌ بسته نگهداری شود.

- در جای خشک وبه دور از نور خورشید نگه داری شود.