روغن انتقال حرارت HT

معرفی: این نوع روغن برای استفاده در سیستم­های انتقال حرارت تولید شده است و استفاده از آن تا دمای حداکثر 290 درجه سانتی گراد در سیسستم­های بسته مجاز است.

 

 

میانگین گرانروی در

40

حداقل گرانروی در

100

حداقل نقطه اشتعال

حداکثر نقطه ریزش

دانسیته در

 15

محصول

روش آزمون

ASTM

D-445

ASTM

D-445

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

روغن انتقال حرارت HT 32

32

5/5

195

6-

872

             

 

سطوح کیفیت:

ISIRI 11298-12 QB

ISO 6743 PART 12 B13

 

خواص:

·         پایداری حرارتی عالی

·        مقاومت در برابر اکسید شدن

·        ضریب هدایت حرارتی بالا

بسته بندی: در ظروف 20 لیتری و بشکه های استاندارد 208 لیتری قابل ارائه می باشد.