Researchand.png
  

 واحد تحقیق و توسعه شرکت کیمیا نوین رازی رسالت اصلی خویش را برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی پژوهش های کاربردی و توسعه و ارائه استانداردها و خدمات مشاوره در حوزه محصولات شیمیایی و حفاری به ذینفعان داخلی و خارجی می داند. این واحد با اتکاء به منابع انسانی متخصص و توانمند، و ارتقاء سطح علمی و فنی آنها، درجهت تولد دانش و فرمولاسیون محصولات پیچیده حوزه های مذکور گام می نهد. همچنین این واحد با بهره گیری از استانداردهای مدیریتی و تکنولوژی های نوین، تحقیقات خود را در جهت حفظ محیط زیست بهینه می نماید.

  واحد تحقیق و توسعه این شرکت با پژوهشگاههای معتبر و مراکز دانشگاهی در ارتباط مداوم است.

   فعالیت های عمده واحد تحقیق و توسعه شرکت کیمیا نوین رازی شامل جنبه های زیر می باشد:

  •   _حل مشکلات خطوط تولیدی
  •   _بهبود کیفیت محصولات
  •   _مطالعات فنی و اقتصادی برای صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
  •   _تولید محصولات جدید و گسترش سبد محصولات

  رسیدن به اهداف فوق از طریق مطالعات کتابخانه ای و انجام آزمایشات تولیدی در مقیاس پایلوت و سپس مقیاس صنعتی محقق می شود.